Crèdits

Aquesta web ha sigut creada i desenvolupada per GNA Serveis Telemàtics per encàrrec del Conservatori de Música de Girona durant el mes de novembre de 2010.

GNA Serveis Telemàtics
Plaça de la Independència, 18 1r
17001, Girona
Tel. +34 972 20 91 89
info@gna.es
www.gna.es