Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albèniz de la Diputació de Girona
Dimarts 02 de juny de 2020
ON SOM  |  INTRANET  |  CONTACTE
Estem a: Inici // Documentació // 
documentació

Documentació Administrativa


Alta de creditor


Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz:A) Presentació electrònica*
1. Descarregar el model de fitxa de creditor a: (s'ha de posar exactament el enllaç on quedi penjada la nova fitxa adjunta en el correu)
2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
3. Validar les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
3.1 Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l'entitat bancària abans de la signatura electrònica** del document per part del creditor.
3.2 Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l'entitat bancària.
3.3 Marcant la casella d'autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).
4. Signar la fitxa de creditor electrònicament.
5. Presentar la fitxa de creditor per mitjans electrònics.


B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)
1. Descarregar el model de fitxa de creditor a: idem que abans
2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
3. Validar les dades bancàries, amb la firma i el segell de l'entitat bancària.
4. Signar la fitxa de creditor.
5. Presentar la fitxa de creditor al Registre General de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz(C/Gaspar Casal, 5). La persona que hi comparegui s'haurà d'identificar amb el DNI.


* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l'AEAT.

** Sistemes de signatura electrònica: http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica


Descarregar document


Agenda d'activitats
  juny 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
             

ON SOM  |  INTRANET  |  CONTACTE
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona -  Tel.972 20 01 29 -  Fax 972 22 41 14
conservatori@cmg.cat  -  Avis Legal  -  Política de Privacitat  -  Crèdits