Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albèniz de la Diputació de Girona
Divendres 01 de juliol de 2022
ON SOM  |  INTRANET  |  CONTACTE
Estem a: Inici // Efact

Factura Electrònica


A partir del 15 de gener de 2015 estan obligades a l'expedició i presentació de la factura electrònica al punt general d'entrada de l’Organisme, les entitats de l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable, que tot seguit es detallen:

a) Societats anònimes;
b) Societats de responsabilitat limitada;
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
e) Unions temporals d’empreses;
f) Agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.
A partir del dia 1 de gener de 2016, amb l’entrada en vigor del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2016 i, d’acord amb la base d’execució 24a., desapareix l’exempció en virtut de la qual estaven excloses de tramitació electrònica les factures d’import igual o inferior a 5.000,00 € (IVA inclòs).

Així doncs, totes les entitats definides a l’article 4 de la Llei 25/2013 estan obligades a presentar les factures en format electrònic, sigui quin sigui el seu import


e.FACT

Agenda d'activitats
  juliol 2022
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
             
ON SOM  |  INTRANET  |  CONTACTE
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona -  Tel.972 20 01 29 / 972 20 41 45  -  Fax 972 22 41 14
conservatori@cmg.cat  -  Avis Legal  -  Política de Privacitat  -  Crèdits  -  Cookies