REUNIONS INFORMATIVES
17/09/2021

Horaris de reunions informatives amb les famílies d'alumnes:

4t, 5è i 6è de Nivell Elemental:
DIMECRES 20/10/21
Hora: 21h

Alumnat NOUS de1r de Grau Professional, 1r de nivell mitjà i de 2n a 6è Grau Professional:
DIMARTS 26/10/21
Hora: 21h

Totes les reunions seran telemàtiques amb una durada de 45 minuts. L'enllaç s'enviarà per correu electrònic.