Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albèniz de la Diputació de Girona
Dimarts 24 de novembre de 2020
ON SOM  |  INTRANET  |  CONTACTE
Estem a: Inici // Organisme // Estatuts
organisme

Estatuts

Per acord del Ple de la Diputació de Girona de data 19 de juliol de 2016, es va aprovar inicialment l'acord de modificació dels Estatuts de l'organisme autònom "Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona". L'expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 150, de data 8 d'agost de 2016 i es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, núm. 794 de 30 d'agost de 2016 i en el tauler d'edictes de la corporació i del Conservatori. Vist que no s'han presentat reclamacions durant el termini d'exposició pública, l'acord d'aprovació inicial queda elevat amb caràcter definitiu. En el propi edicte d'aprovació es va reproduir el text íntegre dels estatuts.


Descarregar document
Agenda d'activitats
  novembre 2020
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           ON SOM  |  INTRANET  |  CONTACTE
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona -  Tel.972 20 01 29 / 972 20 41 45  -  Fax 972 22 41 14
conservatori@cmg.cat  -  Avis Legal  -  Política de Privacitat  -  Crèdits