Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
Dimarts 23 d'octubre de 2018
ON SOM  |  INTRANET  |  CONTACTE
Estem a: Inici // Perfil Del Contractant

Perfil Del Contractant


En aquest apartat trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. També trobareu el Plec de clàusules administratives generals i el Plec de clàusules administratives particulars de l'Organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual de l'Organisme trobaran en el Perfil del contractant els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essèncial sobre el procediment concret a més dels terminis de presentació.

Informació General

Servei gestor de la contractació: RRHH i Contractació
Ubicació: carrer Gaspar Casal, 5
Telèfons de contacte: 972 200 129
Fax: 972 224 114
Correu electrònic:: contractacio@cmg.catPERFIL DEL CONTRACTANT
Informe aportar plànol 1 superfícies d'estat actual d'usos de l'edifici de Casa de Cultura de Girona
Informe aportar plecs de condicions particulars - licitació servei de neteja del Conservatori
Informe aportar plànol 7 estat atual d'usos de la planta segona
Informe aportar plànol 4 estat actual d'usos de la primera planta
Informe aprovar plec de condicions tècniques que regiran l'adjudicació del servei de neteja del Conservatori
Decret d'inici contracte de servei de neteja de les dependències de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.
Agenda d'activitats
  octubre 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
             
ON SOM  |  INTRANET  |  CONTACTE
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona -  Tel.972 20 01 29 -  Fax 972 22 41 14
conservatori@cmg.cat  -  Avis Legal  -  Política de Privacitat  -  Crèdits