Avis Legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen al Conservatori de Música Isaac Albéniz
de la Diputació de Girona (en endavant Conservatori) i a l'Escola de música Isaac
Albéniz de la Diputació de Girona, amb CIF P6700015H, domicili al carrer Gaspar
Casal núm. 5, de Girona i adreça electrònica conservatori@cmg.cat. La informació facilitada per mitjà d'aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu
electrònica del Conservatori o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats
pel Conservatori, l'única que té plena validesa legal.
El Conservatori no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la
informació que prové d'altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió
per mitjà d'enllaços o altres sistemes. --- El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de
dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats
d'informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies del
Conservatori. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d'aquests
continguts que corresponen o bé al Conservatori o a terceres persones que n'han
autoritzat la utilització per aquest mitjà.
De forma general, i llevat que s'indiqui el contrari de forma expressa per a casos
singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels
continguts d'aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No
obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres
derivades, sense autorització expressa del Conservatori.
Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d'autor
i es resumeixen amb la llicència Reconeixement - No Comercial - Sense Obra
Derivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) de Creative Commons. El text complet
de la llicència és a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode. Els escuts oficials i els altres dissenys i logotips que l'identifiquen només poden ser
reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Conservatori, o bé quan es tracti
d'identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit del Conservatori.
El Conservatori n'autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de
recerca, estudi o difusió cultural.
No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena
(framing) sense autorització expressa i per escrit del Conservatori. --- El Conservatori entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc,
l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves
dades personals i del tractament que se'n derivarà. Excepte indicació expressa en
sentit contrari, aquestes dades s'integraran als fitxers del Conservatori per al seu
tractament amb les finalitats que s'indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir
els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació tot adreçant-se
al Conservatori per qualsevol mitjà.
El Conservatori informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer
més còmode i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web. La vigència
d'aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L'usuari
té la possibilitat de configurar el seu navegador d'Internet per a obtenir un millor
coneixement i control de les galetes. Vostè ha estat informat prèviament de la seva
instal·lació. Trobarà més informació sobre la Política de Cookies a Política de Privadesa.
--- El Conservatori no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels
possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions,
interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions
quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se'n fa dels danys
que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora
del control del Conservatori. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les
interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.